Saturday, January 10, 2015

Boklogg: Här är jag! Vem är du? - Jesper Juul

Titel: Här är jag! Vem är du?: Om närvaro, respekt och gränser mellan vuxna och barn.
Författare: Jesper Juul
Originaltitel: Her er jeg! Hvem er du?
Översättare: Cecilia Wändell
ISBN: 978-91-7424-131-0

Vi har flera Jesper Juul-böcker i bokhyllan, men den här, som jag lånade på biblioteket, är den första jag tagit mig för att läsa. Annars heter det ju gärna att Jesper Juul är en av Nära Föräldraskaps-föräldrarnas favoriter. Men jag hinner ju inte läsa allt!

I den här boken pratar Juul om tre föräldraskapsmodeller:

Den patriarkaliska familjen, där man som vuxen utgår från sig själv och att man själv alltid vet vad som är bäst för familjen. Föräldrarnas behov och prioriteringar råder. Traditionell familj, som var vanlig även här för inte så länge sedan och inte verkar utdöd på något sätt.

Den demokratiska familjen, där barnet får komma till tals och ge sin syn på vad det behöver. Det låter ju mysigt, men Juul menar att denna modell oftast leder i fördärvet då barnet får styra för mycket och föräldrarna hamnar mer i en serviceroll än något annat. Motdraget, antitesen till den patriarkaliska familjen

Den jämlika familjen, där man betraktar allas behov som likvärdiga och där man också försöker tillgodose alls behov på ett likvärdigt sätt.

Han pratar också om att man som förälder ska vara sig själv, visa sina gränser och låta barnet visa och utforska sina (och att man ska respektera dem så långt som möjligt). Att det kan vara lönsamt för relationen i familjen att bara ge barnet lite tid att vilja göra det där som hen inte vill göra. Att det inte alltid är möjligt att låta barnet få som det vill, men man kan alltid lyssna på barnet och visa att dess åsikt har betydelse. Att man aldrig ska lägga över ansvaret på barnet; det måste alltid vara den vuxne som ser till att ta ansvar över olika beslut. Man kan inte låta barn välja vad de vill, det har de inte kapacitet till.

I korthet: även barn är människor och behöver behandlas med respekt.

Jag fick lite ny input och lite nytt att tänka på, så för mig var den här boken läsvärd. Och kort. Jag gillar korta böcker.

No comments: