Tuesday, February 07, 2012

Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 - Kristina Henkel & Marie Tomicic

Titel: Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2: om genusfällor och genuskrux i vardagen
Upphov: Kristina Henkel, Marie Tomicic
ISBN: 978-91-97640-11-4

Lättläst bok som pekar ut stereotypa könsbeteenden och sedan ger förslag på hur man kan undvika dem och vad man kan göra istället. Praktisk, bra, användbar.

No comments: